tvorba / realizace v architektu��e / Karvin��, pupeny