tvorba / realizace v architektuře / Karviná, pupeny